Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Měření a reprezentace přesného vzhledu materiálů

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GAP103/11/0335
Zahájení: 
01.01.2011
Ukončení: 
01.01.2013
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Naše okolí představuje značné množství materiálů s rozličnými povrchovými texturami. Vnímaní těchto textur je základem pro naše běžné hodnocení vlastností odpovídajících materialů. Naše hodnocení je založeno na naších minulých zkušenostech s rozpoznáváním a používáním těchto materiálů. Pokud chceme tyto činnosti provádět automaticky bez lidského zásahu museme být schopni najít způsob přesného a efektivního zachycení a reprezentace vzhledu reálných materialů, který dokáže zachovat všechny jejich visuálně podstatné vlastnosti. Visuální vzhled materálu je dán především jeho barevnými a strukturními vlastnostmi nebo jejich kombinací. Náš dosavadní výzkum ukázal, že lidské vnímání vzhledu reálných materiálů značně závisí na jejich typu a tedy může být prakticky využito k výraznému zefektivnění metod komprese změřených dat. Tento vzhled a jeho vnímání však značně závisí na směru osvětlení a na pozorovacích podmínkách. Nyní plánujeme navázat na náš předchozí výzkum a vyvinout nové metody pro efektivní měření vzhledu materiálů v závislosti na směrech osvětlení a pozorování. Na rozdíl od předchozích měřících metod, které vzorkují prostor těchto směrů rovnoměrně, a tedy vykazují mnohahodinové doby měření a produkují neúnosně objemná data, navrhujeme vzorkovat pouze visuálně důležitý podprostor směrů osvětlení a pozorování. Tyto podprostory se budou lišit v závislosti na typu měřeného materiálu, avšak předpokládáme, že bude možné odvodit pravidla vzorkování pro různé typy materiálů. Předpokládáme, že navržené metody měření vzhledu materiálů umožní zpřístupnění této unikátní technologie do odvětví aplikovaného výzkumu a průmyslu jako jsou architektura, automobilový průmysl, lékařství, zachování kulturního dědictví, apod.
Publikace ÚTIA: 
seznam
29.04.2012 - 15:12