Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Methods for multimodal image processing based on mathematical models of optical properties of paint materials for artwork analysis

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GAP103/12/2211
Zahájení: 
01.01.2012
Ukončení: 
31.12.2014
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Projekt se zaměřuje na mezioborové využití metod zpracování obrazu při analýze a restaurování uměleckých děl. Cílem je vyvinout metody zpracování obrazu pro multimodální data pořizovaná během analýz historických uměleckých děl s využitím znalostí multispektrálních charakteristik materiálů (barviva, pigmenty), používaných pro uměleckou tvorbu. Součástí projektu je experimentální studium těchto charakteristik a následně tvorba matematických modelů optických vlastností barviv v různých vlnových spektrech (průhlednost, odrazivost, absorbance). Takto vytvořené modely budou využity jako a priorní informace pro nově navržené metody zpracování obrazové informace zohledňující získané poznatky a orientovaně na aplikaci v oblasti analýzy umění pro registraci a vylepšení kvality obrazu, pro fúzi multimodální informace a detekci a vizualizaci změn a pro segmentační metody. Experimentálně získané charakteristiky společně s navrženými modely budou zveřejněny prostřednictvím Internetu. Vyvinuté metody budou implementovány formou knihovny pro developery a toolboxu pro restaurátory.
Publikace ÚTIA: 
seznam
04.08.2014 - 14:00