Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Automatické zpracování snímků buněk z mikroskopu

Identifikační číslo: 
GAUK, No. 914813/2013
Zahájení: 
01.01.2013
Ukončení: 
31.12.2015
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Automatické zpracování mikroskopických snímků umožňuje (oproti manuálnímu zpracování lidským operátorem) lépe a efektivněji zpracovat a obsáhnout velké množství informací uložených v pořízených snímcích. Při počítačovém zpracování časosběrných snímků je potřeba segmentovat buňky od pozadí, určit jejich přesné hranice a sledovat jejich pohyb. Tyto výsledky pak slouží k další práci a výzkumu biologů a dalších vědců. Projekt se zabývá snímky somatických buněk pořízených pomocí mikroskopu na bázi fázového kontrastu. Cílem projektu je redukovat vliv artefaktů přítomných na těchto snímcích a vylepšit metody zpracování takovýchto snímků. Dalším cílem projektu je vytvořit program, který umožňuje získat ze snímků co nejvíce informací o buňkách a jejich chování.
Publikace ÚTIA: 
seznam
05.09.2013 - 15:10