Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Afinní momentové invarianty vyšších řádů

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA201/03/0675
Zahájení: 
01.01.2003
Ukončení: 
31.12.2005
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Nejvýznamnější výsledky: konstrukce úplného a nezávislého systému podobnostních momentových invariantů, vytvoření kombinovaných příznaků vzhledem k rozmazání a k afinnímu zkreslení, vývoj a implementace nové metody grafů na generování afinních momentových invariantů včetně metod eliminace reducibilních invariantů, implementace metody založené na přímém řešení Cayleyovy-Aronholdovy diferenciální rovnice, výzkum možností zobecnění momentových invariantů na projektivní transformaci, řešení problémů s rozpoznáváním symetrických objektů, využití normalizovaných momentů pro rozpoznávání afině zkreslených objektů včetně symetrických, využití normalizovaných momentů pro test úplnosti a nezávislosti afinních momentových invariantů.
Publikace ÚTIA: 
seznam
13.11.2014 - 15:01