Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mnohorozměrné regresní kvantily v ekonometrii

Řešitel(é): 
Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA14-07234S
Zahájení: 
01.01.2014
Ukončení: 
31.12.2016
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrné kvantilové regrese. Zejména hodláme (a) definovat a zkoumat nové mnohorozměrné (regresní) kvantily, například eliptické (regresní) kvantily a (regresní) kvantily definované pomocí polární či sférické soustavy souřadnic (b) prozkoumat asymptotické vlastnosti a užitečnost některých statistik založených na mnohorozměrných (regresních) kvantilech (c) překonat související výpočetní problémy a implementovat nové metody ve vhodném výpočtovém prostředí (d) ilustrovat použití nových mnohorozměrných regresních kvantilů v ekonometrii, například pro měření rizika.
Publikace ÚTIA: 
seznam
02.12.2022 - 12:31