Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Perfuzní zobrazování v magnetické rezonanci pomocí komprimovaného snímání

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA16-13830S
Zahájení: 
01.01.2016
Ukončení: 
31.12.2018
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Perfuzní analýza je významná experimentální zobrazovací technika používaná pro diagnostiku a hodnocení odezvy terapie. Analýza založená na magnetické rezonanci (MR) napomáhá identifikovat stav a dynamické chování onkologických a kardiovaskulárních onemocnění a umožňuje efektivnější léčbu. MR perfuzní analýza se provádí ze získaných signálů pomocí odhadu parametrů, které popisují vlastnosti tkání. Přesná kvantifikace parametrů komplexních modelů prokrvení tkání vyžaduje vysoký odstup signálu od šumu a souběžné vysoké prostorové a časové rozlišení. Současné studie ukazují, že metody kvantifikace založené na pokročilých farmakokinetických modelech a slepé dekonvoluci dosáhly svých limitů. Cílem projektu je využít poznatky z oblasti komprimovaného snímání a vyvinout nové metody získávání a rekonstrukce v MR, které berou v úvahu specifika perfuzní analýzy. To povede k výraznému zlepšení v přesnosti odhadu perfuzních parametrů, a tím přispěje k odstranění současných technických bariér a k lepšímu porozumění povahy onemocnění.
Publikace ÚTIA: 
seznam
08.11.2019 - 12:02