Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Dynamické rozhodování ocelářského podniku obchodujícího s emisemi

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA16-01298S
Zahájení: 
01.01.2016
Ukončení: 
31.12.2018
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cílem projektu je modelování vývoje optimálního rozhodování rizikově averzního výrobce oceli produkujícího emise CO2, návrh a implementace algoritmu řešícího související vícestupňovou optimalizační úlohu a následná verifikace navrženého modelu na datech reálného hutního podniku. Jako rozhodovací kritérium bude předpokládána lineární kombinace střední hodnoty zisku a rizikové míry CVaR, rozhodovacími proměnnými budou objemy produkce výrobků a množství podnikem držených povolenek. V rámci implementace modelu bude zkoumána jeho stabilita s ohledem na zvolené scénáře vývoje náhodných veličin.
Publikace ÚTIA: 
seznam
14.03.2016 - 17:32