Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Distributed rational decision making

Agentura: 
FG
Identifikační číslo: 
EU-COST Action CA16228
Zahájení: 
18.10.2017
Ukončení: 
17.10.2021
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
EU
Abstrakt: 
Cílem projektu je podstatně přispět k teoretickému a algoritmickému rozvoji kooperace a dohadování ve složitých situacích a za neurčitosti. Cílová teorie bude využitelná k decentralizovému dynamickému rozhodování v rámci plochých struktur spolupráce a to bez předběžné koordinace. Podpoří jednotlivého agenta jednajícího v síti strategicky interagujících agentů.

EU-COST Action CA1622 - EUROPEAN NETWORK FOR GAME THEORY (GAMENET).

Details see https://gametheorynetwork.com.

Publikace ÚTIA: 
seznam
04.02.2022 - 13:45