Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Řešení inverzních problémů vznikajících při analýze rychle se pohybujících objektů

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA18-05360S
Zahájení: 
01.01.2018
Ukončení: 
31.12.2020
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Objekty, které se pohybují vzhledem k senzoru velkou rychlostí, jsou zaznamenány rozmazaně. Tak častý jev zatím nebyl překvapivě analyzován v oboru počítačového vidění. Funkce rozmazání v sobě obsahuje informace o vlastnostech pohybu objektu. Rozmazání tedy nemusí být přítěž ale nástroj na detekci a sledování rychle se pohybujících objektů. V projektu navrhneme přesné a zároveň použitelné matematické modely a ukážeme řešení odpovídajících inverzních úloh, které jsou složitější než klasická slepá dekonvoluce, protože je v nich přítomna okluze a rozmazání je prostorově proměnné. Snížení složitosti inverzních úloh docílíme vhodnými apriorními znalostmi získanými sledováním těchto objektů z videa a definováním fyzikálně přípustných množin rozmazání s využitím konvolučních neuronových sítí a invariantů k rozmazání. Výsledná metodika kombinující sledování a odstraňování rozmazání nám umožní implementovat nové nástroje analyzující videa, jako např. zvýšení rozlišení v čase nebo vizualizace vektoru úhlové rychlosti a deformací, které nejsou jinak viditelné.
This project is conducted in collaboration with Prof. Jiří Matas (The Center of Machine Perception, FEL, CVUT).
Publikace ÚTIA: 
seznam
14.03.2018 - 17:31