Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Metody a algoritmy pro analýzu obrazů vektorových a tenzorových polí

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA18-07247S
Zahájení: 
01.01.2018
Ukončení: 
30.06.2021
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Projekt spadá do oblasti počítačového zpracování a rozpoznávání obrazu. Zaměřuje se na specifický typ dat – vícerozměrná vektorová a tensorová pole. Pomocí vektorových polí se dá popsat rychlost pohybu částic, optický tok, gradienty, deformační, vodivostní a difusní tensory a další podobné veličiny. Hodnota každého pixelu je vektor (tensor), jehož kompotenty nelze zpracovávat nezávisle. Vektorová pole se při různých operacích chovají odlišně než tradiční skalární obrazy. Tradiční metody, známé z analýzy obrazu, většinou nelze jednoduše adaptovat pro vektorová pole. Cílem projektu je vývoj metod a algoritmů pro detekci, rozpoznávání a tracking významných struktur, jako jsou víry, sedlové body, zřídla a další specifické struktury. Detekce musí být nezávislá na konkrétní pozici, velikosti a tvaru (deformaci) struktury. Výsledky projektu najdou uplatnění v hydrodynamice, strojírenství, počítačovém vidění, medicíně a meteorologii.
Publikace ÚTIA: 
seznam
16.11.2020 - 10:17