Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Pokročilé matematické metody pro disipativní evoluční systémy

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA17-04301S
Zahájení: 
01.01.2017
Ukončení: 
31.12.2019
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Nové rovnovážné modely v ekonomii a mechanice budou popsány zobecněnými diferenciálními rovnicemi (angl. EGEs) a důkladně analyzovány. Jejich hlavním charakteristickým rysem je přítomnost nehladných a mnohoznačných zobrazení. Budeme studovat různé koncepty řešení systémů těchto zobecněných rovnic a jejich relevanci pro uvažované specifické problémy. Takto postavené zobecněné rovnice podstatně zobecňují ty Biotovy, které se osvědčily jako model v řadě fyzikálních problémů. Navíc také mohou popisovat evoluční Stackelbergovy nebo Nashovy ekvilibriální modely. Jejich matematická analýza poslouží jako platforma pro odvození numerických metod vedoucích k jejich přímým výpočetním řešením, k optimalizaci návrhových proměnných nebo také k identifikaci parametrů pomocí řešení inverzních úloh. Výsledky budou použity k numerickému řešení modelových úloh.
Publikace ÚTIA: 
seznam
08.01.2018 - 11:22