Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Matematické modelování netranzitivních preferencí

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA17-08182S
Zahájení: 
01.01.2017
Ukončení: 
31.12.2019
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
V projektu budeme modelovat individuální rozhodování jedinců, jež je určující pro analýzu mikroekonomických vztahů. Navážeme na dlouhotrvající diskusi tranzitivity preferencí, jednoho ze základních axiomů teorie očekávané utility. Navrhneme teorii rozhodování s netranzitivními preferencemi a prozkoumáme její vztah ke již existujícím teoriím tohoto typu. V další části prozkoumáme subjektivně vnímaný pocit životní spokojenosti (well-being), veličinu komplementární k utilitě. Zaměříme se na ekonomické determinanty životní spokojenosti a jejich vzájemné vztahy v soudobé české společnosti. Empirická data vložíme do vhodně navrženého modelu Bayesovské sítě, a z jeho výsledků budeme usuzovat na míru netranzitivity vztahů mezi determinanty životní spokojenosti. V poslední části projektu se zaměříme na zobecnění ekonomických ekvilibrií. V návaznosti na výsledky z první části projektu prozkoumáme Nashova ekvilibria s netranzitivními preferencemi. Dále se budeme též věnovat modelování trhů se sdílenými omezenými zdroji.
Publikace ÚTIA: 
seznam
08.01.2018 - 11:35