Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA19-11062S
Zahájení: 
01.01.2019
Ukončení: 
30.12.2021
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty Abstrakt Cílem projektu je zkoumání udržitelnosti arbitrážních příležitostí na trzích s limitními objednávkami, jejichž účastníci jsou omezeně racionální. Jako nástroj zkoumání bude sloužit model trhu, jehož účastníky jsou poskytovatelé likvidity (tvůrci trhu), příjemci likvidity (institucionální/koncoví investoři) a arbitražéři (moderně: vysokofrekvenční obchodníci). Pomocí simulací v tomto modelu pro různé kombinace vstupních parametrů bude zkoumána ziskovost arbitrážních strategií. Softwarová implementace modelu zůstane i po skončení projektu volně dostupná a otevřená pro případné modifikace.
Publikace ÚTIA: 
seznam
06.02.2019 - 15:07