Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Město pro lidi, ne pro virus.

Agentura: 
TACR
Identifikační číslo: 
TL04000282
Zahájení: 
01.09.2020
Ukončení: 
31.08.2021
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje pro simulaci sociálních vazeb a protiepidemických opatření, který umožní porovnat efektivitu opatření s jejich dopadem na život jednotlivce i společnosti. Jádrem tohoto nástroje je síťový model dosavadního šíření COVID-19 v ČR. V modelování kombinujeme data longitudinálního sociologického výzkumů Život během pandemie (mezilidské kontakty, pracovní, volnočasové činnosti, ekonomické dopady na domácnosti atd.), s demografickými a epidemiologickými daty. Takto odhadujeme zdravotní, sociální a ekonomické dopady různých protiepidemických opatření (karanténa, trasování kontaktů, lokální uzávěry). Plánovaný výstup bude sloužit obcím, samosprávným celkům, firmám či nemocnicím pro porovnání dopadů jednotlivých opatření na život jednotlivců i komunit.
Publikace ÚTIA: 
seznam
09.10.2020 - 12:24