Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Účinnost politiky snižování emisí uhlíku

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
21-07494S
Zahájení: 
01.07.2021
Ukončení: 
30.06.2024
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cílem projektu je kvantitativní analýza dvou nejběžnějších nástrojů kontroly emisí oxidu uhličitého: uhlíkové daně a obchodu s emisemi (tzv. systém Cap and Trade). Pro každý z těchto nástrojů bude zformulován model optimálního řízení - v modelu pro uhlíkovou daň bude řídící proměnnou výška daně, v modelu pro Cap and Trade budou řídícími proměnnými počty povolenek alokovaných zdarma a načasování aukcí. V obou případech bude uvažována možnost dovozních cel a podpory technologií redukujících emise. Modely budou aplikovány na evropský Cap and Trade systém za účelem predikce jeho chování, možnosti jeho optimalizace a jeho srovnání s hypotetickou možností zavedení uhlíkové daně.
Publikace ÚTIA: 
seznam
19.03.2024 - 17:03