Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Agregace metodologií založená na ekonomických datech

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA22-03636S
Zahájení: 
01.01.2022
Ukončení: 
31.12.2024
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Budeme studovat a dále rozvíjet agregace dvou a více vědeckých metodologií, optimální z hlediska pozorovaných dat, vedoucí k co nejpřesnějším závěrům. S tím souvisí i vhodná agregace několika dostupných datových souborů. Hlavním cílem je využití v ekonomii, v podnikání a pojišťovnictví. Přestože vědecká společnost sleduje tyto problémy odedávna, současná situace klade nové požadavky na rychlé, pružné a přesné závěry, založené na nových myšlenkách. Těmto cílům také přispějí naše nové originální metody založené na hlubokých matematických výsledcích. Kriteria optimality přizpůsobená situaci využijí očekávaný užitek, riziko a entropii. Využijeme skórových funkcí a density quantile transformací, které nám umožní zbavit postupy závislosti na poloze a měřítku a soustředit se na jejich tvar. V rozhodovacích postupech využijeme Choquetových kapacit, dominujících skupiny možných závěrů a rozhodnutí.
Publikace ÚTIA: 
seznam
02.12.2022 - 11:57