Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Digital image fusion in case of nonlinear imaging models

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA102/04/0155
Zahájení: 
01.01.2004
Ukončení: 
31.12.2006
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Předložený návrh projektu se zabývá fúzí digitálních obrazů získaných reálnými neideálními senzory. Obrazy bývají v takových případech silně degradovány, přičemž matematický model těchto degradací je poměrně složitý. Zahrnuje geometrické deformace nezachovávající tvar (afinní, projektivní, elastické) a "rozmazání" obrazu konvolucí s neznámými polohově závislými filtry. Fúzí zde rozumíme integraci užitečné informace z několika různě poškozených snímků téže scény (kanálů) do jednoho výsledného obrazu, jehož kvalita (a tím i hodnota pro následnou analýzu) je na vyšší úrovni než je kvalita vstupů. V našem pojetí je fúze prováděna ve dvou krocích: geometrická registrace vstupních obrazů a vícekanálová slepá dekonvoluce. Protože současné registrační metody nejsou schopny zpracovat snímky poškozené zároveň rozmazáním a geometrickými deformacemi nezachovávajícími tvar, v první části projektu bude naším úkolem nalézt metody automatické registrace obrazů, které těmto podmínkám vyhoví.
Publikace ÚTIA: 
seznam
18.04.2014 - 12:10