Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Fully probabilistic design of adaptive decision-making strategies suitable under informationally demanding conditions

Agentura: 
MSMT
Identifikační číslo: 
2C06001
Zahájení: 
01.01.2006
Ukončení: 
01.01.2009
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Získávání znalostí z rozsáhlých datových souborů nevyhnutelně zužuje informační původní informační obsah. Výsledky získávání vždy slouží následujícímu, často dynamickému, rozhodování. Jeho kvalita významně závisí na zmíněném zúžení. Tato skutečnost je zřídka respektována stávajícím rozsáhlým souborem postupů pro získávání znalostí. Většinou za to může prokletí rozměrnosti spojené s uceleným řešením rozhodovacích úloh. Projekt přispěje k řešení tohoto obecného problému pomocí: i) řešení obecného dynamického rozhodování pomocí rozhodování plně pravděpodobnostního, které popisuje jak subjekt, tak cíle rozhodování pravděpodobnostně; ii) návrhu aproximační metodologie, která podstatně rozšíří rozsah řešitelných rozhodovacích úloh; iii) ověření navržených algoritmů na netriviálních, ekonomicky významných, aplikacích.
Publikace ÚTIA: 
seznam
20.09.2018 - 13:18