Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Stochastické modelování dynamických kooperativních sítí

Identifikační číslo: 
IAA700750701
Zahájení: 
01.01.2007
Ukončení: 
01.01.2008
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Navržený project se zabývá modelováním a simulací kooperativních sítí, které postupně nahrazují tradiční architekturu vertikálně integrovaného podniku. Cílem projektu je vývoj stochastického modelu dynamického chování kooperativní sítě, který by pokryl jak proces sestavování funkční sítě z dostupných uzlů, tak změny ve výkonnosti individuálních uzlů v čase. Navržený přístup k modelování kombinuje obecnou teorii vzorů Ulfa Grenandera a systémovou dynamiku Jaye Forrestera, přesněji její stochastické zobecnění. Odhadování stavu a parametrů sítě je formulováno jako problém bayesovského usuzování, jehož numerické řešení je předpokládáno s použitím sekvenčního Monte Carlo algoritmu. Model je dostatečně obecný, aby popsal kooperativní sítě v různých odvětvích. Projekt zkoumá různé definice přidané hodnoty v konkrétních odvětvích a vztah mezi transformací hodnoty v konkrétním uzlu sítě a výkonnostními charakteristikami tohoto uzlu.
Publikace ÚTIA: 
seznam
23.08.2018 - 12:15