Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

BADDYR: bayesian adaptive distributed decision making

Identifikační číslo: 
1ET100750401
Zahájení: 
01.01.2004
Ukončení: 
01.01.2007
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cíl 1. Rozvoj teorie implementovatelného, bayesovského, adaptivního a distribuovaného rozhodování s mnoha účastníky a mnoha cíly. To vyústí v plně pravděpodobnostní návrh adaptivních strategií respektujících měnící se prostředí a cíle účástníků. Propracuje se metodologie pro kombinaci zkušeností, pozorovaných dat, statistik a individuálních cílů. Cíl 2. Převod teorie na množinu obecných algoritmů pro dynamické směsi a distribuovaný plně pravděpodobnostní návrh. Tato volba plyne z jejich schopnosti universálně aproximovat a jejich relativně snadné možnosti je přizpůsobit konkrétní situaci pomocí automatizovatelného překladu technických znalostí do směsových modelů. Bude vytvořena verze přenositelná do průmyslového prostředí.
Publikace ÚTIA: 
seznam
20.09.2018 - 11:19