Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Control and supervision of technological processes by using mixture modelling

Agentura: 
FG
Identifikační číslo: 
MŠMT ME 26-2003-04
Zahájení: 
01.01.2003
Ukončení: 
01.01.2004
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Czech-Slovenian intergovernmental S&T cooperation
Publikace ÚTIA: 
seznam
28.01.2011 - 15:25