Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Data-driven modelling for decision-making support and process monitoring

Agentura: 
FG
Identifikační číslo: 
MŠMT ME 8-2005-06
Zahájení: 
01.01.2005
Ukončení: 
01.01.2006
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Czech-Slovenian intergovernmental S&T cooperation
Publikace ÚTIA: 
seznam
14.02.2011 - 16:11