Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Intelligent decision support of diagnosis and therapy in nuclear medicine by Bayesian processing of uncertain data and probabilistic mixtures

Identifikační číslo: 
1ET100750404
Zahájení: 
01.01.2004
Ukončení: 
01.01.2007
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
První verze systému pro podporu rozhodování, používající biofyzikální a radiologická data, byla v minulosti provozně testována. Některé její nedostatky indikují zdokonalení metodiky analýzy směsí a rozšíření množiny dat o biochemické, histologické a jiné medicínské veličiny. Cíle: 1. Rozšíření teorie a algoritmů bayesovské analýzy směsí pro konzistentní zpracování diskrétních veličin a dat s chybějícími bloky. Rozšíří se tak soubor flexibilních programových nástrojů pro implementaci směsové analýzy jakožto metody pro získávání a využití informace o systému z dat generovaných tímto systémem. 2. Sběr a systemizace dat z různých vyšetření pacientů. Vznikne tak soubor dat pro samotnou směsovou analýzu i pro další využití lékaři pro účely klinické i výzkumné. 3. Vývoj a implementace poradního modulu a s nimi spojené algoritmické a programové řešení souvisejících úloh. Vznikne tak softwarový systém pro použítí v rutinním provozu. 4. Zkušební provoz a testování poradního systému.
Publikace ÚTIA: 
seznam
23.08.2018 - 10:20