Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

PhD. Téma: Teorie a algoritmy pro pravděpodobnostní podporu dispečerského řízení (Kárný)

Typ práce: 
disertační
Kontakt/telefon: 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS, 266052274
Klíčová slova: 
Adaptivní systémy, poradní systémy, bayesovské učení, pravděpodobnostní návrh

Hierarchické řízení a rozhodování spjaté se složitými procesy obsahuje vždy vrstvu, v níž jsou rozhodnutí prováděna člověkem "dispečerem". Navrhované téma navazuje na skupinou projektů, které mají za cíl vytvořit moderní počítačovou podporu takového rozhodování. Existující původní ucelená teorie pravděpodobnostního návrhu se ukázala jako velmi efektivní pro řešení této úlohy. Pro dotažení do široké aplikovatelnosti je však nutno řešit řadu teoretických, algoritmických a experimentálních a problémů, které jsou dobrým tématem cca 2-3 doktorských prací.

Poznámka: 
Téma je vhodné pro FJFI, FEL, FIT ČVUT, FAV ZČU a dle dohody i další VŠ.
Literatura: 

[1] Kárný M., Böhm J., Guy T. V., Nedoma P.: Mixture-based adaptive probabilistic control. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 17 (2003), 2, 119-132. [2]Kárný Miroslav, Böhm Josef, Guy Tatiana Valentine, Jirsa Ladislav, Nagy Ivan, Nedoma Petr, Tesař Ludvík : Optimized Bayesian Dynamic Advising: Theory and Algorithms, Springer, (London 2006) [3]Kárný Miroslav, Guy Tatiana Valentine: Fully probabilistic control design , Systems and Control Letters vol.55, 4 (2006), p. 259-265 [4] Quinn A., Kárný Miroslav, Guy Tatiana Valentine : Fully probabilistic design of hierarchical Bayesian models , Information Sciences vol.369, 1 (2016), p. 532-547

15.09.2022 - 10:19