Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Využití informace ze všech detektoru v rameni křižovatky pro odhad délky kolony

Typ práce: 
diplomová
Kontakt/telefon: 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS, 266052358
Klíčová slova: 
Dopravní model, odhadování, délka kolony
Úkoly: 
  1. Seznamte se s existujícím algoritmem odhadu délek kolon.
  2. Navrhněte a naprogramujte rozšíření existujícího odhadového algoritmu, které bude využívat informace i z dalších detektorů.
  3. Oba algoritmy porovnejte a zhodnoťte přínos rozšířeného algoritmu.

Délka kolony je jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality dopravy a často je hlavní modelovanou veličinou vystupující v kriteriu. Komplikací je, že tuto veličinu je stále ještě třeba považovat za neměřitelnou, neboť běžně instalované zařízení (detektory) ji měřit nedokáží. Proto je třeba délky kolon odhadovat podle příjezdů a odjezdů z kolony. Pro měření příjezdů se zatím výhradně používá ten nejvzdálenější (strategický) detektor. Kromě něho bývají ale k dispozici i další detektory ? přihlašovací (těsně před křižovatkou) a vzdálený (ležící někde mezi nimi). Informace z těchto detektorů se zatím nevyužívá.

Cílem této práce je přehodnotit existující způsob využití informace při odhadování délek kolon a navrhnout způsob, který bude využívat všechny existující detektory.

Literatura: 
1. Nagy Ivan, Homolová Jitka, Pecherková Pavla: Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (1. část) , Automa vol.13, 6 (2007), p. 12-16
and Nagy Ivan, Kratochvílová Jitka, Pecherková Pavla: Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (2. část) , Automa vol.13, 7 (2007), p. 61-64
web: http://as.utia.cz/publications/2007/NagHomPec_07.pdf
2. Homolová Jitka, Nagy Ivan: Traffic model of a microregion , Preprints of the 16th World Congress of the IFAC, p. 1-6, Prague 2005
web: http://library.utia.cas.cz/prace/20050106.pdf
23.08.2022 - 12:27