Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Vývoj a úprava stávajících softwarových prostředků pro modelování síření škodlivin v ovzduší

Typ práce: 
bakalářská
Kontakt/telefon: 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS, 266052442
Klíčová slova: 
dispezrní modelování, vývoj SW, Python
Úkoly: 
  1. Seznámit se se základy problematiky disperzního modelování (fyzikální principy, základní radiologické veličiny)

  2. Implementace uceleného API (nějakého wrapperu), který umožní snadné volání dosavadního ADM implementovaného v jazyce Fortran i v jiných jazycích (Python, C++)

  3. Vytvoření příslušné dokumentace

  4. Důkladné otestování vyvinutých metod

Téma bakalářské práce souvisí s vývojem systému podpory krizového řízení pro monitorování a vyhodnocování radiační situace v okolí jaderných elektráren se zaměřením na havarijní situace. Jednou z nejdůležitějších součástí takového systému je atmosférický disperzní model (ADM), který modeluje šíření vzdušných úniků radionuklidů.
Literatura: 
  1. Barratt, Rod (2001). Atmospheric dispersion modelling: an introduction to practical applications. Business and the Environment: Practitioner Series. London, UK: Earthscan.
  2. Pecha Petr, Hofman Radek, Kuča P., Zemánková K. : Development of software tools for consequence assessment of aerial radioactive discharges , Bezpečnost jaderné energie, p. 147-157 (2010)
  3. Hofman Radek, Pecha Petr, Pechová E. : A simplified approach for solution of time update problem during toxic waste spreading in the atmosphere , Hrvatski Meteorološki Časopis, HARMO12-12th Inter. Conf. on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes
13.08.2018 - 08:32