Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

BSc./Mgr. Téma: Inverzní modelování zdroje při radiačním úniku do atmosféry (Tichý)

Typ práce: 
bakalářská
diplomová
Kontakt/telefon: 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS, 266052570
Klíčová slova: 
Bayesovské modelování a odhadování, inverzní problém, atmosférické modelování

Při detekci radioaktivity v ovzduší je zásadním úkolem určení lokace úniku a jeho časového průběhu. Zatímco lokace bývá velmi často známa, časový průběh a celkové množství uniklé látky bývá většinou známo jen jako hrubý odhad nebo vůbec. Hlavním úkolem navrhované práce je určení časového průběhu úniku z dostupných terénních měření. Toho lze dosáhnout optimalizací mezi naměřenými hodnotami a mezi numerickými výsledky atmosférického modelu šíření. V práci se student seznámí jak s klasickými optimalizačními metodami, tak především s bayesovským přístupem a metodami odhadu parametrů pravděpodobnostních modelů. Odvozené postupy a metody budou testovány na cvičných datech, ale i na reálných případech jako jsou Černobylská havárie, únik jódu v Evropě v roce 2011, nebo únik ruthenia v Euroasii v roce 2017.

Literatura: 

1. M. Hutchinson, H. Oh, W. Chen, A review of source term estimation methods for atmospheric dispersion events using static or mobile sensors. Information Fusion 36, 2017, 130-148.
2. P. Seibert and A. Frank, Source-receptor matrix calculation with a Lagrangian particle dispersion model in backward mode. Atmospheric Chemistry and Physics 4(1), 2004, 51–63.
3. V. Šmídl, A. Quinn, The Variational Bayes Method in Signal Processing. Springer, 2006.
4. O. Tichý, V. Šmídl, R. Hofman, K. Šindelářová, M. Hýža, A. Stohl, Bayesian inverse modeling and source location of an unintended I-131 release in Europe in the fall of 2011, Atmospheric Chemistry and Physics 17(20), 2017, 12677-12696.
5. O. Tichý, V. Šmídl, N. Evangeliou, Source term determination with elastic plume bias correction, Journal of Hazardous Materials vol.425 (2022), 127776.

15.09.2022 - 10:16