Institute of Information Theory and Automation

You are here

News

Páteční brainstorming , 2024-04-19
Inspirativní prostředí pro pravidelná setkání nejen mladé vědecké generace, kde můžete sdílet své nápady a myšlenky. ...
AS Seminar: N-to-1 Knowledge Transfer in Reinforcement learning tasks , 2024-03-04
The seminar will be held on Monday 4. 3. 2024 at 14:00 in the AS-meeting room 474, the speaker will be Marko Ruman.
AS Seminar: Představení projektu Pokročilé bayesovské odhadování zdrojů atmosférického znečištění , 2024-02-05
The seminar will be held on Monday 5. 2. 2024 at 14:00 in the AS-meeting room 474. The speaker will be Ondřej Tichý.
Václav Šmídl byl jmenován profesorem , 2023-12-12
Prezident republiky Petr Pavel osobně předal v úterý dne 12. prosince 2023 v Karolinu jmenovací dekrety profesorkám a...
AS Seminar: Adaptive Discounted Fully Probabilistic Design of Decision Strategy , 2023-09-18
The seminar will be held on Monday 18.9.2023 at 13:00 in the AS-meeting room 474, the speaker will be Soňa Molnárová.
Jindřich Bůcha , 2023-09-13
13.9.2023 po těžké nemoci odešel náš vážený kolega a kamarád pan Ing. Jindřich Bůcha, CSc.Bude nám všem velmi chybět..
AS Seminar: Konstrukce programového vybavení pro určování dávek ozáření z mraku v blízkém okolí zdroje radioaktivního úniku , 2023-06-12
Kolem JE Dukovany je instalována síť čidel měřících dávkové příkony ozáření z mraku. Byla diskutována možnost...
Profesorská přednáška , 2023-06-08
Dne 6. června 2023 na veřejném zasedání vědecké rady Fakulty elektrotechnické ZČU přednesl náš kolega Václav Šmídl...
Řiditelná úchopová mechanika: Modelování, řízení a experimenty , 2023-01-03
Ing. Květoslav Belda, Ph.D. je spoluřešitelem jediného oceněného korejsko-českého projektu, který byl podpořen GAČR...
AS Seminar: Data driven Fully probabilistic design , 2022-12-05
The seminar will be held on Monday 5.12.2022 at 11:00 in the AS-meeting room 474, the speaker will be Siavash Fakhimi...