Institute of Information Theory and Automation

You are here

Alumni

name surname position department
Lukáš Janásek dokorand E
Martin Janžura research fellow SI
Lenka Jonáková postdoc ZS
Šárka Jozová Postdoktorand ZS
Jozef Jurícek Ph.D. student MTR