Institute of Information Theory and Automation

You are here

Prémii Otto Wichterleho 2010 získal Jiří Filip

2010-06-09
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2010

Ing. Jiřímu Filipovi, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.
2010-07-02 17:55