Institute of Information Theory and Automation

You are here

Lokální pobočka společnosti IEEE pro řídicí systémy (IEEE Control Systems Society)

2011-01-10
Lokální pobočka společnosti IEEE pro řídicí systémy (IEEE Control Systems Society.
Nové složení výboru pobočky a další podrobnosti na http://control.ieee.cz/?q=aboutcss
2011-01-11 14:11