Institute of Information Theory and Automation

You are here

Cena za 1. místo v soutěži disertačních prací v jaderných oborech

2012-02-24
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. a Česká nukleární společnost ocenily disertační práci s názvem "Application of Advanced Data Assimilation Methods in Off-site Consequence Assessment" Ing. Radka Hofmana, Ph.D. cenou za 1. místo v soutěži disertačních prací v jaderných oborech.
2012-02-24 13:09