Institute of Information Theory and Automation

You are here

Jmenování Ing. Lubomíra Bakuleho, CSc. emeritním pracovníkem

2019-03-04

Ing. Lubomír Bakule, CSc. byl jmenován emeritním pracovníkem ÚTIA AV ČR, za jeho přínos k rozvoji ústavu a vědního oboru Decentralizované řízení složitých systémů.

2019-03-04 10:47