Institute of Information Theory and Automation

You are here

Komentovaná prohlídka - Strahovský klášter

2022-11-11

Zveme vás na speciální komentovanou prohlídku dvou barokních sálů knihovny Strahovského kláštera - Filozofického a Teologického. Tyto sály budeme mít jen sami pro sebe, provázet nás bude zkušená turistická průvodkyně paní Jana Neubergová, která nám poskytne všeobecné informace o klášteře, o premonstrátském řádu, architektuře a výzdobě obou sálů. Fotografování je dovoleno bez blesku. Prohlídka potrvá hodinu, poté se můžeme jít občerstvit, rezervaci máme od 12.15, uvítáme všechny, kdo nestihnou prohlídku, i na neformálním posezení v Klášterním pivovaru.

Vstupné 300 Kč na osobu, sraz v 10.45 hod uvnitř strahovského areálu před vchodem do baziliky Nanebevzetí Panny Marie.

2022-11-10 10:16