Institute of Information Theory and Automation

You are here

Profesorská přednáška

2023-06-08

Dne 6. června 2023 na veřejném zasedání vědecké rady Fakulty elektrotechnické ZČU přednesl náš kolega Václav Šmídl úspěšně profesorskou přednášku na téma  "Machine learning in electrical machine modeling and design". Blahopřejeme!

2023-06-08 09:43