Institute of Information Theory and Automation

You are here

Jindřich Bůcha

2023-09-13

13.9.2023 po těžké nemoci odešel náš vážený kolega a kamarád pan Ing. Jindřich Bůcha, CSc.

Bude nám všem velmi chybět..


2023-09-15 22:56