Institute of Information Theory and Automation

You are here

Vítek Sýkora získal první místo na studentské konferenci Otevřená věda

2023-11-24

Vítek Sýkora, stážista našeho ústavu, získal první místo na studentské konferenci Otevřená věda v oblasti věd o neživé přírodě. Vítek abosolvoval stáž Počítačové vnímání vzhledu materiálů pod vedením Jiřího Filipa z oddělení Rozpoznávání obrazů.

2023-11-26 21:41