Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS Seminar: Představení projektu Pokročilé bayesovské odhadování zdrojů atmosférického znečištění

2024-02-05

The seminar will be held on Monday 5. 2. 2024 at 14:00 in the AS-meeting room 474. The speaker will be Ondřej Tichý.

Kvantifikace zdroje atmosférického znečištění je zásadní jak z hlediska regulatorního, tak z hlediska atmosférického modelování. Existující metody kvantifikace mají mnoho zjednodušujících předpokladů z důvodů mnoha fyzikálních omezení při měření a modelování, např. lineární model pozorování nebo nekorelované prvky emisního vektoru, což nutně vede na nepřesný odhad emise. Navrhujeme analyzovat a upravit tyto předpoklady, což povede kpřesnějšímu a věrohodnějšímu odhadu emise. Využijeme bayesovské modelování a odhadování, které umožňuje získat dobré odhady časových průběhů emisí a kvantifikovat jejich
neurčitosti. Hlavním cílem projektu je rozšíření bayesovské metodologie na metody pro odhad časověprostorové emise škodlivin do ovzduší, což představuje výzvu vzhledem k neurčitosti emise z různých míst prostorové domény nebo korelovanosti různých složek škodlivin. Mezi hlavní aplikace patří odhad emisí mikroplastů a mikrovláken (ve spolupráci s Norwegian institute for air research), emise vulkanického popílku, emise amoniaku, ale i aktuální bodové atmosférické úniky radionuklidů.

2024-01-31 11:50