Institute of Information Theory and Automation

You are here

Hlávkova cena 2003 udělena Barbaře Zitové

2003-06-30

Hlávkovu cenu pro mladé vědecké pracovníky získala v roce 2003

RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

2009-02-11 16:46