Institute of Information Theory and Automation

You are here

Ing. Václav Košík

Position: 
Ph.D student
Room: 
Phone: 
266052597
Research interests: 
sítě, invariantní popis, numerické metody
Publications ÚTIA: 
Doctoral studies details
Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Type of study: 
prezenční
2023-11-13 14:15