Institute of Information Theory and Automation

You are here

Česká hlavička: student Jiří Wolker, lektorovaný v ÚTIA, na druhém místě v kategorii INGENIUM

2021-12-01

Jiří Wolker, student maturitního ročníku Technického lycea SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě, se druhým rokem účastní v ÚTIA stáže, lektorované Janem Schierem z oddělení Zpracování obrazové informace. V letošním roce samostatně vyvinul akcelerovaný prohlížeč 3D+t rastrových snímků "HyperStackView", primárně určený pro rychlou interaktivní vizualizaci dat ze SPIM mikroskopu a hodnocení kvality jejich segmentace. S tímto nástrojem se zúčastnil soutěže Česká hlavička, kde obsadil druhé místo v kategorii INGENIUM "Svět počítačů a komunikace".

Projekt České hlavičky je program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech. Je zaměřený na středoškolskou mládež. Projekt je organizovaný a realizovaný společností Česká hlava PROJEKT, z.ú.

Jirkův nástroj HyperStackView je veřejně dostupný na Python repozitáři PyPI.

2022-01-17 09:46