Institute of Information Theory and Automation

You are here

PhDr. František Čech, Ph.D.

Position: 
Postdoktorand
Mail: 
Room: 
Phone: 
266052471
Research interests: 
Financial econometrics, econometrics of high frequency data
Publications ÚTIA: 
2021-04-19 12:48

Person detail

Duration: 2024 - 2026
V rámci projektu budou navrženy a realizovány strategie zajištění na komoditních trzích zaměřené na snížení finančních rizik. Náš přístup zohlední rozdíly ve zpracování informací a investičních horizontech účastníků trhu využitím informačního obsahu realizovaných semikovariančních matic a frekvenčně specifického přenosu rizik napříč aktivy.
Fakulta sociálních věd UK
Fakulta sociálních věd UK
Fakulta sociálních věd UK
Fakulta sociálních věd UK