Institute of Information Theory and Automation

You are here

Ing. Petr Pecha, CSc.

Position: 
Research associate
Mail: 
Room: 
Phone: 
266052009
Research interests: 
radioactivity propagation through living environment, radiation protection, application of Bayesian adaptive methods
Publications ÚTIA: 
2020-11-18 11:52

Person detail

Duration: 2010 - 2013
Cílem projektu je zavedení moderního programového systému HARP a jeho asimilačního subsystému ASIM do praxe. Je určen pro podporu krizového řízení při zvládání následků mimořádných průmyslových nehod a havárií spojených s únikem radioaktivního znečistění do životního prostředí.
Duration: 2007 - 2009
The project deals with development of the advanced techniques of assimilation of model results with observations in terrain for purposes of reliability improvement in estimation of final real state.

Current

Graduates

Ing. Radek Hofman Ph.D.