Institute of Information Theory and Automation

You are here

Pokyn pro příjezd zásobovacích vozidel.

Veškeré zásobování a dovoz jakéhokoliv materiálu a zboží se provádí zadními vchody ze dvora objektu. Hlavní vchod s vrátnicí z ulice Pod Vodárenskou věží slouží výhradně pro vstup osob.

Příjezd k zadní bráně je z ulice Davídkovy přes ulici Nad Novou Libní do ulice Nad
Okrouhlíkem
(na některých mapách je tento úsek ulice Nad Okrouhlíkem chybně
označen jako Nad Novou Libní).

Dodavatel může být o vjezdu předem dohodnut s tím, kdo dovoz objednal, nebo se
u vjezdu ohlásí vrátnici pomocí komunikačního zařízení na vjezdové bráně a po
vpuštění na dvůr vyčká příchodu a pokynů příslušného pracovníka, kterého
kontaktuje vrátný. Telefonní číslo vrátnice: +420 266 052 571

AttachmentSize
PDF icon pokyny_brana.pdf217.55 KB
2010-01-04 14:41