Institute of Information Theory and Automation

You are here

Vývoj softwaru pro optimální návrh frézování povrchu při opravách vozovek

Investigator(s): 
Identification Code: 
CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605
Start: 
2021-02-01
End: 
2021-05-31
Project Focus: 
aplikační
Project Type (EU): 
other
Publications ÚTIA: 
list
2021-02-11 14:10