Institute of Information Theory and Automation

You are here

Seminars

2024-02-04 14:00
Lecturer: Ing. Marko Ruman
Room: 474

Deep reinforcement learning has shown an ability to achieve super-human performance in solving complex reinforcement learning tasks only from raw-pixels. However, it fails to reuse knowledge from...

2024-01-16 13:30 Room: 474

V souvislosti se současnými trendy v oblasti zvyšování bezpečnosti jaderných energetických zdrojů reagujeme na určitý zájem o bližší analýzu určování dávek externího ozáření v blízkém okolí JE...