Institute of Information Theory and Automation

You are here

BSc./Mgr. Topic: Analysis of scintigraphic image sequences for medical diagnostics (Šmídl)

Type of Work: 
bachelor
diploma
Affiliation/Phone: 
UTIA, Pod vodárenskou věží 4, Praha 8
Keywords: 
Analýza hlavních komponent, Bayesovská statistika, matematické modelování, nukleární medicína

Funkce orgánů a tkání se v lékařské zobrazovací diagnostice posuzuje pomocí dynamických sekvencí snímků. Analýza obrazových sekvencí je založena na odhadování neznámých parametrů matematického modelu. Za určitých zjednodušujících předpokladů má model jednoduché řešení. V praktických aplikacích však nelze zaručit platnost předpokladů a tedy ani správnost výsledků analýzy. Bylo publikováno několik rozšíření matematického modelu, která poskytují spočitatelné řešení. Přínos nových metod pro praktické uplatnění v lékařské diagnostice však nebyl dosud studován. Cílem práce je seznámení se stávajícími a novými metodami analýzy obrazových dat založenými na analýze hlavních komponent včetně jejich předpokladů, aplikace vybraných metod na reálná klinická data a zhodnocení přínosu nových modelů v praxi ve spolupráci s pracovištěm nukleární medicíny

Bibliography: 
  1. V. Šmídl, A. Quinn, "The Variational Bayes Method in Signal Processing", Springer 2005. 
  2. M. Šámal, M. Kárný, H. Benali, W. Backfrieder, A. Todd-Pokropek, and H. Bergmann, "Experimental comparison of data transformation procedures for analysis of principal components," Physics in Medicine and Biology, vol. 44, pp. 2821-2834, 1999.
2022-09-15 10:19