Institute of Information Theory and Automation

You are here

Náhodnost v komprimovaných datech

Type of Work: 
diploma
Affiliation/Phone: 
kupsa@utia.cas.cz

Cílem práce je prostudovat transformace náhodných veličin při kompresi dat z pohledu náhodnosti a nezávislosti jednotlivých “bitů” výsledné komprimované zprávy. Student by měl popsat tuto náhodnost a míru nezávislosti pomocí entropie a vzájemná informace. Z hlediska kompresních algoritmů se student zaměří na Huffmanovo a Ziv-Lempelovo kódování.

Note: 
Řešeno Bc. Františkem Havránkem (KA MFF UK)
Bibliography: 

T. M. Cover and J. A. Thomas, Elements of information theory. 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley \& Sons (2006; Zbl 1140.94001)

I. Csiszár and J. Korner, Information theory. Coding theorems for discrete memoryless systems, New York-San Francisco-London: Academic Press (Harcourt Brace Jovanovich, Publishers) (1981; Zbl 0568.94012)

M. Kupsa and Š. Holub: skripta k předmětu Teorie Informace (NMMB210)

2021-12-14 09:42