Institute of Information Theory and Automation

You are here

Ph.D. / master thesis

Cílem práce je prostudovat transformace náhodných veličin při kompresi dat z pohledu náhodnosti a nezávislosti jednotlivých “bitů” výsledné komprimované zprávy. Student by měl popsat tuto náhodnost a míru nezávislosti pomocí entropie a vzájemná informace. Z hlediska kompresních algoritmů se student zaměří na Huffmanovo a Ziv-Lempelovo kódování.

 
Theses will focus on the parameter and/or state estimation of stochastic models where the noise is described by the probability distribution with a bounded support. These models will be used for prediction and model-based control.
The mentioned models are suitable for a description of real systems where some of...

Délka kolony je jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality dopravy a často je hlavní modelovanou veličinou vystupující v kriteriu. Komplikací je, že tuto veličinu je stále ještě třeba považovat za neměřitelnou, neboť běžně instalované zařízení (detektory) ji měřit nedokáží. Proto je třeba délky kolon odhadovat podle příjezdů a odjezdů z kolony. Pro měření příjezdů se zatím...

Inteligentní řadiče ovládající světelné křižovatky, průběžné měření hustot a intensit dopravního proudu a přenos aktuálních dat do ústředen umožňují efektivní koordinované řízení rozsáhlých městských oblastí. Tím se otvírá nová aplikační oblast pro rozvoj klasických i nových metodik hierarchického řízení. Navrhovaná oblast výzkumu navazuje na konkrétní dlouhodobé projekty tohoto typu v...

Fully probabilstic design of dynamic decision startegies is a well-developed theoretical basis of learning decision systems, which are potentially widely applicable in technology, natural and societal systems. The applicability is strongly constrained by complexity of the associated optimisation, a special version of dynamic programming. In the considered case, it is necessary to...

Hierarchical control and decision making connected with complex processes always contains a layer in which, decsions are made by human being, by an "operator".  The proposed topic is related to a group of projects, which aims to create an advanced computer support of such decsion making. Existing original probabilistic theory already proved to efficient for this task. There is however a range of theoretical,...

Probabilistic dynamic systems are appplied in technology, transportation, economics, medicine, electronic democracy etc. They are able to model complex technologies, lumphatic systems or group of automata known as one-arm bandits. Often, structure of the model is known but its parameters are unknown and has to be learnt. Often it has to be done jointly with influencing the system, with control. This creates an...

Pages