Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ochrana oznamovatelů

  1. ÚTIA zavedl oznamovací systém podle vnitřního předpisu ústavu "O ochraně oznamovatelů", který umožňuje oznamovatelům upozorňovat na poškozování práva EU a/nebo ČR nebo veřejných zájmů nebo na neetické či protiprávní jednání, včetně projevů sexualního nátlaku a násilí.
  2. Tento systém je přístupný na odkazu https://whistle.utia.cas.cz/.
  3. Pověřenými osobami jsou:
    Hana Svobodová, svobodova@utia.cas.cz
    Ing. Milan Zajíček, Ph.D., zajicek@utia.cas.cz
  4. Pokud chce někdo podat oznámení jinak než vložením do výše uvedeného systému, může tak učinit po dohodě s některou z pověřených osob.
  5. Chce-li podat oznámení osoba, která není zaměstnancem ÚTIA, může si od pověřených osob vyžádat znění předpisu zmíněného v bodu 1.
26.10.2023 - 08:27